web d'ASOCAIRE
Calculi es seus embargaments Es nostro objectiu ¿Per què aquest servici? Consideracions Manual d'embargaments Contacte
web d'ASOCAIRE
Aquesta pàgina ha estat traduïda de Castellà a Mallorquí, gràcies a s'inestimable aportació des Traductor disposat per això per
sa Fundació Jaume III (Sa Fundació) de ses Illes Balears, a qui quedam profundament agraïts.
Pregam disculpin ets errors en què hàgim pogut incórrer en s'ús d'aquesta eina, des quals, Sa Fundació és absolutament estranya.
Text actualisat es 5 de febrer de 2021
Menú
Menú
web d'ASOCAIRE
Aquesta pàgina ha estat traduïda de Castellà a Mallorquí, gràcies a s'inestimable aportació des Traductor disposat per això per
sa Fundació Jaume III (Sa Fundació) de ses Illes Balears, a qui quedam profundament agraïts.
Pregam disculpin ets errors en què hàgim pogut incórrer en s'ús d'aquesta eina, des quals, Sa Fundació és absolutament estranya.
Text actualisat es 5 de febrer de 2021

SELECCIONI SA LLENGUA DESITJADA:
Castellano - Català - Euskara - Galego - Valencià - Mallorquí - Asturianu - Occitan - Aranés

Qui som

Estam inscrits en es Registre Nacional d'Associacions des Ministeri de s'Interior, davall sa denominació ASOCAIRE - ASOCIACIÓN INDEPENDIENTE PARA RECUPERAR EMBARGOS DE SALARIOS i amb so número 605943 en aquest Registre.
Sa AEAT, amb fetxa 26 de gener de 2015, va resoldre concedir-mos es RECONEIXEMENT D'ENTITAT DE CARÀCTER SOCIAL.

Som una Associació Altruista i Independent, constituïda expressament per ajudar-li a reclamar ets embargaments indeguts que pugui estar suportant sobre ses seves percepcions salarials; conseguir s'anul·lació des quals siguin improcedents, i arribar, inclusivament, a recuperar ses quantitats que li hagin estat retengudes en excés.

Sa nostra identificació ASOCAIRE va esser triada pes significat que aquest terme té fent referència genèricament a sa defensa, protecció, resguard o abric que se rep de qualcú o de qualque cosa, ja que aquest és es sentit que volem donar a sa nostra activitat; aquesta és s'actitud que adoptarem, i perseguim que així mos identifiquin es nostros usuaris.


ASOCAIRE és es retroacrónimo obtengut en combinar ses lletres inicials de sa nostra denominació, intercalant sa A de ALTRUISTA , per esser aquesta una de ses nostres característiques que desitjam remarcar.
Intentam posar a sa seva disposició una eina que li permeti verificar si ets embargaments que estiguin aplicant sobre ses seves percepcions salarials compleixen lo que sa llei determina per ells, i vostè no està suportant retencions per damunt des límit permès.

NO VOLEM LIMITAR-MOS A DONAR-LI S'ENUNCIAT DES PROBLEMA, SINÓ QUE PERSEGUIM APORTAR-LI SA SEVA SOLUCIÓ.
Amb això, desitjam significar que NO li direm com fer es càlculs , sinó que ELS REALISAREM PER VOSTÈ, facilitant-li així un diagnòstic precís.
I li aportarem s'EXPERIÈNCIA que hem acumulat, oferint-li es nostro ASSESSORAMENT, si vostè ho considera necessari.

TANT SI S'EMBARGAMENT L'HI EXECUTEN SOBRI SA SEVA NÒMINA O EN ES SEU COMPTE CORRENT,
ACUDESQUI A NOLTROS PER OBTENIR ES DIAGNÒSTIC QUE l'AJUDI A DUR A TERME SA SEVA RECLAMACIÓ.
PHP Fatal error: Internal zval's can't be arrays, objects or resources in Unknown on line 0