web d'ASOCAIRE
Calculi es seus embargaments Es nostro objectiu ¿Per què aquest servici? Consideracions Manual d'embargaments Contacte
web d'ASOCAIRE
Aquesta pàgina ha estat traduïda de Castellà a Mallorquí, gràcies a s'inestimable aportació des Traductor disposat per això per
sa Fundació Jaume III (Sa Fundació) de ses Illes Balears, a qui quedam profundament agraïts.
Pregam disculpin ets errors en què hàgim pogut incórrer en s'ús d'aquesta eina, des quals, Sa Fundació és absolutament estranya.
Text actualisat es 16 de febrer de 2024
Menú
Menú
web d'ASOCAIRE
Aquesta pàgina ha estat traduïda de Castellà a Mallorquí, gràcies a s'inestimable aportació des Traductor disposat per això per
sa Fundació Jaume III (Sa Fundació) de ses Illes Balears, a qui quedam profundament agraïts.
Pregam disculpin ets errors en què hàgim pogut incórrer en s'ús d'aquesta eina, des quals, Sa Fundació és absolutament estranya.
Text actualisat es 16 de febrer de 2024

SELECCIONI SA LLENGUA DESITJADA:
Castellano - Català - Euskara - Galego - Valencià - Mallorquí - Asturianu - Occitan - Aranés

Qui som

Estam inscrits en es Registre Nacional d'Associacions des Ministeri de s'Interior, davall sa denominació ASOCAIRE - ASOCIACIÓN INDEPENDIENTE PARA RECUPERAR EMBARGOS DE SALARIOS i amb so número 605943 en aquest Registre.
Sa AEAT, amb fetxa 26 de gener de 2015, va resoldre concedir-mos es RECONEIXEMENT D'ENTITAT DE CARÀCTER SOCIAL.

Som una Associació Altruista i Independent, constituïda expressament per ajudar-li a reclamar ets embargaments indeguts que pugui estar suportant sobre ses seves percepcions salarials; conseguir s'anul·lació des quals siguin improcedents, i arribar, inclusivament, a recuperar ses quantitats que li hagin estat retengudes en excés.

Sa nostra identificació ASOCAIRE va esser triada pes significat que aquest terme té fent referència genèricament a sa defensa, protecció, resguard o abric que se rep de qualcú o de qualque cosa, ja que aquest és es sentit que volem donar a sa nostra activitat; aquesta és s'actitud que adoptarem, i perseguim que així mos identifiquin es nostros usuaris.


ASOCAIRE és es retroacrónimo obtengut en combinar ses lletres inicials de sa nostra denominació, intercalant sa A de ALTRUISTA , per esser aquesta una de ses nostres característiques que desitjam remarcar.
Intentam posar a sa seva disposició una eina que li permeti verificar si ets embargaments que estiguin aplicant sobre ses seves percepcions salarials compleixen lo que sa llei determina per ells, i vostè no està suportant retencions per damunt des límit permès.

NO VOLEM LIMITAR-MOS A DONAR-LI S'ENUNCIAT DES PROBLEMA, SINÓ QUE PERSEGUIM APORTAR-LI SA SEVA SOLUCIÓ.
Amb això, desitjam significar que NO li direm com fer es càlculs , sinó que ELS REALISAREM PER VOSTÈ, facilitant-li així un diagnòstic precís.
I li aportarem s'EXPERIÈNCIA que hem acumulat, oferint-li es nostro ASSESSORAMENT, si vostè ho considera necessari.

TANT SI S'EMBARGAMENT L'HI EXECUTEN SOBRI SA SEVA NÒMINA O EN ES SEU COMPTE CORRENT,
ACUDESQUI A NOLTROS PER OBTENIR ES DIAGNÒSTIC QUE l'AJUDI A DUR A TERME SA SEVA RECLAMACIÓ.