web d'ASOCAIRE
Calculi es seus embargaments Qui som Es nostro objectiu ¿Per què aquest servici? Manual d'embargaments Contacte
web d'ASOCAIRE
Aquesta pàgina ha estat traduïda de Castellà a Mallorquí, gràcies a s'inestimable aportació des Traductor disposat per això per
sa Fundació Jaume III (Sa Fundació) de ses Illes Balears, a qui quedam profundament agraïts.
Pregam disculpin ets errors en què hàgim pogut incórrer en s'ús d'aquesta eina, des quals, Sa Fundació és absolutament estranya.
Text actualisat es 16 de febrer de 2024
Menú
Menú
web d'ASOCAIRE
Aquesta pàgina ha estat traduïda de Castellà a Mallorquí, gràcies a s'inestimable aportació des Traductor disposat per això per
sa Fundació Jaume III (Sa Fundació) de ses Illes Balears, a qui quedam profundament agraïts.
Pregam disculpin ets errors en què hàgim pogut incórrer en s'ús d'aquesta eina, des quals, Sa Fundació és absolutament estranya.
Text actualisat es 16 de febrer de 2024

SELECCIONI SA LLENGUA DESITJADA:
Castellano - Català - Euskara - Galego - Valencià - Mallorquí - Asturianu - Occitan - Aranés

Aspectes a considerar


S'aplicar lo que determina sa Llei, i fer-ho en un escenari tan ampli i amb tanta varietat de particularitats, com és es de ses percepcions salarials, pugues (i de tir lo és) resultar una activitat molt complexa, ja que suposa es tenir en compte, i simultàniament, diverses circumstàncies, sa qual cosa obliga a desplegar càlculs certament laboriosos.

Ademés, han de considerar-se una sèrie de característiques complementàries a sa pròpia i simple activitat des mer càlcul matemàtic, però que influeixen directament en es seu plantejament, i poden presentar-se tant individual com col·lectivament, com són:

  • Es fet que ses Pagues Extraordinàries s'abonin prorratejades amb so salari mensual.
  • Si s'embargament obeeix a execució de sentència per pagament de Pensió d'Aliments.
  • Sa circumstància que es seu/sa seva cònjuge percebi retribució salarial, unida an es fet que se trobin davall es règim de béns de guanys o un altre diferent.
  • Es que s'embargament estigui provocat per es pagament d'un deute hipotecari.
  • Sa peculiaritat de tractar-se d'un segon o successiu embargament.
  • etcètera

Tot això fa que sa feina de diagnosticar sa correcta aplicació d'un embargament se torni certament enrevessada per una persona llega o amb escassa o nul·la experiència, tant en qüestions matemàtiques com en aspectes legals. Dificultat que s'engrandeix si, ademés, no té certa capacitat per polemisar, o inclinació a això.

Per això, en aquesta pàgina contemplam tots aquests aspectes, per donar-li un servici realment integral, an es mateix temps que li alliberam de s'enrevessada feina de dur a terme es càlculs, sent aquest nostro segell diferenciador, ja que en cap altra pàgina que trobi en Internet se consideren conjuntament tots ets aspectes citats, per sa qual cosa es servici que li poden oferir no és integral, lo que suposa que, an es mateix temps que no li allibera d'haver de plantejar-se ses hipòtesis ni d'efectuar es càlculs, se pot aventurar que tampoc li subministra un diagnòstic precís ni un assessorament eficaç.