web d'ASOCAIRE
Calculi es seus embargaments Qui som ¿Per què aquest servici? Consideracions Manual d'embargaments Contacte
web d'ASOCAIRE
Aquesta pàgina ha estat traduïda de Castellà a Mallorquí, gràcies a s'inestimable aportació des Traductor disposat per això per
sa Fundació Jaume III (Sa Fundació) de ses Illes Balears, a qui quedam profundament agraïts.
Pregam disculpin ets errors en què hàgim pogut incórrer en s'ús d'aquesta eina, des quals, Sa Fundació és absolutament estranya.
Text actualisat es 5 de febrer de 2021
Menú
Menú
web d'ASOCAIRE
Aquesta pàgina ha estat traduïda de Castellà a Mallorquí, gràcies a s'inestimable aportació des Traductor disposat per això per
sa Fundació Jaume III (Sa Fundació) de ses Illes Balears, a qui quedam profundament agraïts.
Pregam disculpin ets errors en què hàgim pogut incórrer en s'ús d'aquesta eina, des quals, Sa Fundació és absolutament estranya.
Text actualisat es 5 de febrer de 2021
SELECCIONI SA LLENGUA DESITJADA:
Castellano - Català - Euskara - Galego - Valencià - Mallorquí - Asturianu - Occitan - Aranés

Es nostro objectiu


-->
Recuperar embargaments de salaris

Nostra MISSIÓ, com experimentats a sa brega per aixecar embargaments de salaris, executats indegudament sobre sa seva Nòmina, o sobre sa seva Compte Corrent bancari, volem posar tal experiència a disposició d'aquelles persones que se trobin sofrint aquests atropellaments.

Per això, mos marcam com a OBJECTIU s'afavorir i promoure es desplegament d'una pàgina web, per mitjà de sa qual poder manllevar ajuda a qualsevol persona, facilitant un diagnòstic precís que li permeti formar-se criteri per lluitar i conseguir sa recuperació de ses quantitats que estiguin embargant ses seves percepcions salarials (nòmines, pensions o un altre tipo d'havers) i ho facin superant es marges protectors que per ells marca sa llei.

Sa definició de sa nostra activitat, l'hem sintetisat davall es següent LEMA:

NO VOLEM LIMITAR-MOS A GESTIONAR ES SEU PROBLEMA. #FER# FEINA PER RESOLDRE-HO.
I TOT AIXÒ AMB CARÀCTER ABSOLUTAMENT GRATUÏT.

Es nostro servici està sustentat per sa PLATAFORMA AyG, suportada pes tres fonaments següents, es quals contribueixen, ademés, a modelar sa seva denominació:
**Personalitat JURÍDICA** Sa que li aporta es nostro mentor ASOCAIRE - Associació Independent per Recuperar Embargaments de Salaris.
**Capacitat OPERATIVA** Que li manlleva sa nostra pàgina web ysinembargo.org, a través de sa qual li brindam accés en aquest servici.
**EFECTIVITAT** Aquesta idea ha servit de de base per dissenyar es Projecte GreDosS (retroacrónimo de "Gestió per sa Recuperació d' Embargaments de Sous i Salaris") en es qual se despleguen ses hipòtesis i càlculs necessaris per arribar an es diagnòstic final.

Es nostro servici està obert a qualsevol persona, però volem posar especial èmfasi a s'ajuda an es jubilats i desocupats pes fet de tractar-se de dos col·lectius que han de considerar-se socialment com més sensibles, indefensos i en precari i, per tant, susceptibles de convertir-se en es principals usuaris d'aquesta eina.
I també per sa circumstància que sa nostra experiència sse centra principalment a haver-hi conseguit sa nul·lació d'embargaments executats sobre pensions i prestacions de sa desocupació.
Encara que això, amb esser important, no suposa que deixem d'estar atent a cap altre usuari que se trobi a altres circumstàncies.
Li volem anticipar es nostro agraïment per sa seva participació.
Amb ella, a més de beneficiar-se vostè, està potenciant sa nostra capacitat per ajudar altres persones.

PHP Fatal error: Internal zval's can't be arrays, objects or resources in Unknown on line 0