web d'ASOCAIRE
Calculi es seus embargaments Qui som ¿Per què aquest servici? Consideracions Manual d'embargaments Contacte
web d'ASOCAIRE
Aquesta pàgina ha estat traduïda de Castellà a Mallorquí, gràcies a s'inestimable aportació des Traductor disposat per això per
sa Fundació Jaume III (Sa Fundació) de ses Illes Balears, a qui quedam profundament agraïts.
Pregam disculpin ets errors en què hàgim pogut incórrer en s'ús d'aquesta eina, des quals, Sa Fundació és absolutament estranya.
Text actualisat es 16 de febrer de 2024
Menú
Menú
web d'ASOCAIRE
Aquesta pàgina ha estat traduïda de Castellà a Mallorquí, gràcies a s'inestimable aportació des Traductor disposat per això per
sa Fundació Jaume III (Sa Fundació) de ses Illes Balears, a qui quedam profundament agraïts.
Pregam disculpin ets errors en què hàgim pogut incórrer en s'ús d'aquesta eina, des quals, Sa Fundació és absolutament estranya.
Text actualisat es 16 de febrer de 2024
SELECCIONI SA LLENGUA DESITJADA:
Castellano - Català - Euskara - Galego - Valencià - Mallorquí - Asturianu - Occitan - Aranés

Es nostro objectiu


-->
Recuperar embargaments de salaris

Nostra MISSIÓ, com experimentats a sa brega per aixecar embargaments de salaris, executats indegudament sobre sa seva Nòmina, o sobre sa seva Compte Corrent bancari, volem posar tal experiència a disposició d'aquelles persones que se trobin sofrint aquests atropellaments.

Per això, mos marcam com a OBJECTIU s'afavorir i promoure es desplegament d'una pàgina web, per mitjà de sa qual poder manllevar ajuda a qualsevol persona, facilitant un diagnòstic precís que li permeti formar-se criteri per lluitar i conseguir sa recuperació de ses quantitats que estiguin embargant ses seves percepcions salarials (nòmines, pensions o un altre tipo d'havers) i ho facin superant es marges protectors que per ells marca sa llei.

Sa definició de sa nostra activitat, l'hem sintetisat davall es següent LEMA:

NO VOLEM LIMITAR-MOS A GESTIONAR ES SEU PROBLEMA. #FER# FEINA PER RESOLDRE-HO.
I TOT AIXÒ AMB CARÀCTER ABSOLUTAMENT GRATUÏT.

Es nostro servici està sustentat per sa PLATAFORMA AyG, suportada pes tres fonaments següents, es quals contribueixen, ademés, a modelar sa seva denominació:
**Personalitat JURÍDICA** Sa que li aporta es nostro mentor ASOCAIRE - Associació Independent per Recuperar Embargaments de Salaris.
**Capacitat OPERATIVA** Que li manlleva sa nostra pàgina web ysinembargo.org, a través de sa qual li brindam accés en aquest servici.
**EFECTIVITAT** Aquesta idea ha servit de de base per dissenyar es Projecte GreDosS (retroacrónimo de "Gestió per sa Recuperació d' Embargaments de Sous i Salaris") en es qual se despleguen ses hipòtesis i càlculs necessaris per arribar an es diagnòstic final.

Es nostro servici està obert a qualsevol persona, però volem posar especial èmfasi a s'ajuda an es jubilats i desocupats pes fet de tractar-se de dos col·lectius que han de considerar-se socialment com més sensibles, indefensos i en precari i, per tant, susceptibles de convertir-se en es principals usuaris d'aquesta eina.
I també per sa circumstància que sa nostra experiència sse centra principalment a haver-hi conseguit sa nul·lació d'embargaments executats sobre pensions i prestacions de sa desocupació.
Encara que això, amb esser important, no suposa que deixem d'estar atent a cap altre usuari que se trobi a altres circumstàncies.
Li volem anticipar es nostro agraïment per sa seva participació.
Amb ella, a més de beneficiar-se vostè, està potenciant sa nostra capacitat per ajudar altres persones.