web d'ASOCAIRE
Qui som Es nostro objectiu ¿Per què aquest servici? Consideracions Manual d'embargaments Contacte
web d'ASOCAIRE
Aquesta pàgina ha estat traduïda de Castellà a Mallorquí, gràcies a s'inestimable aportació des Traductor disposat per això per
sa Fundació Jaume III (Sa Fundació) de ses Illes Balears, a qui quedam profundament agraïts.
Pregam disculpin ets errors en què hàgim pogut incórrer en s'ús d'aquesta eina, des quals, Sa Fundació és absolutament estranya.
Text actualisat es 16 de febrer de 2024
Menú
Menú
web d'ASOCAIRE
Aquesta pàgina ha estat traduïda de Castellà a Mallorquí, gràcies a s'inestimable aportació des Traductor disposat per això per
sa Fundació Jaume III (Sa Fundació) de ses Illes Balears, a qui quedam profundament agraïts.
Pregam disculpin ets errors en què hàgim pogut incórrer en s'ús d'aquesta eina, des quals, Sa Fundació és absolutament estranya.
Text actualisat es 16 de febrer de 2024

SELECCIONI SA LLENGUA DESITJADA:
Castellano - Català - Euskara - Galego - Valencià - Mallorquí - Asturianu - Occitan - Aranés

Calculi es seus embargaments


Li facilitarem es diagnòstic sobre s'embarg que estiguin executant sobre es seu salari, a sa nòmina o en es seu compte corrent bancari, i li informarem des importi màxim pes qual pot esser embargat.
Per poder-li donar un servici correcte, li pregam empleni es formulari que el presentam a continuació, comunicant ses dades referides a un mateix mes i manllevant especial atenció a ses següents indicacions :
INSTRUCCIONS per emplenar es formulari ** En cada camp des formulari, utilisi sa tecla 'tabulador', per passar an es següent.
** En es cas que li abonin ses PAGUES EXTRAORDINÀRIES prorratejades mensualment juntament amb es seu salari, indiqui s'import total acumulat de tots dos conceptes que figuri en es seu rebut de nòmina, especificant a continuació en es nostro formulari sa circumstància que ses pagues s'abonen prorratejades.
** Si ses PAGUES EXTRAORDINÀRIES són abonades íntegrament en es mes que correspongui, ha d'efectuar consultes independents pes Salari mensual i per sa Paga Extraordinària,sense acumular es seus imports EN CAP CAS..
** En tots es casos, ha d'introduir ets imports especificant ets cèntims amb dos decimals. Si se tracta de quantitats senceres, pot ometre indicar es cèntims.
** En es formulari trobarà un botó d'AJUDA amb instruccions per emplenar es camps concrets.

Li podem assegurar, per sa nostra experiència, que es seu embargament ha d'esser rebaixat, a causa de sa recent revisió des Salari Mínim Interprofessional.

EN SA NOSTRA WEB PODRÀ CONSULTAR ETS EMBARGAMENTS EXECUTATS DES DE L'ANY 2018 FINS A s'ACTUALITAT.
Som conscients que es nostro millor mitjà de divulgació és haver sabut satisfer ses seves expectatives.

ANAR A EMPLENAR ES FORMULARI D'EMBARGAMENTS