Web d'ASOCAIRE
ASOCAIRE
És obligatori que empleni, almanco, es camps marcats amb '*' i ressaltats en negreta.


2018
2019
2020
2021-1
2021-2
2022
2023
2024

DADES SOBRE SES SEVES PERCEPCIONS
Si
No
DADES SOBRE ES SEUS EMBARGAMENTS
Si
No
Si
No
Un
Més

ALTRES CIRCUMSTÀNCIES PERSONALS
Si
No
Si
No
0
1
2
3
4
més

DADES ESTADÍSTIQUES I CONTROL DE SPAM