Web d'ASOCAIRE web d'ASOCAIRE
Calculi es seus embargaments Qui som Es nostro objectiu ¿Per què aquest servici? Consideracions Manual d'embargaments
web d'ASOCAIRE
Aquesta pàgina ha estat traduïda de Castellà a Mallorquí, gràcies a s'inestimable aportació des Traductor disposat per això per
sa Fundació Jaume III (Sa Fundació) de ses Illes Balears, a qui quedam profundament agraïts.
Pregam disculpin ets errors en què hàgim pogut incórrer en s'ús d'aquesta eina, des quals, Sa Fundació és absolutament estranya.
Text actualisat es 16 de febrer de 2024
Menú
Menú
web d'ASOCAIRE
Aquesta pàgina ha estat traduïda de Castellà a Mallorquí, gràcies a s'inestimable aportació des Traductor disposat per això per
sa Fundació Jaume III (Sa Fundació) de ses Illes Balears, a qui quedam profundament agraïts.
Pregam disculpin ets errors en què hàgim pogut incórrer en s'ús d'aquesta eina, des quals, Sa Fundació és absolutament estranya.
Text actualisat es 16 de febrer de 2024

Formulari de contacte

És obligatori que empleni, almanco, es camps marcats amb '*' i ressaltats en negreta.

Ses dades personals recollits seran incorporats i tractats per ASOCAIRE, per poder mantenir relació amb s'usuari, i atendre ses seves possibles suggerències o reclamacions.
No podran esser cedits a tercers, en cap supòsit.
S'interessat podrà revocar, en qualsevol moment, sa seva autorisació per s'utilisació i tractament de ses seves dades, davant ASOCAIRE, en compliment de s'article 5 de sa Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal.

I, per qualsevol qüestió, pot contactar directament amb noltros a sa direcció
jasanz@asocaire.org.es