Web d'ASOCAIRE web d'ASOCAIRE
Calculi es seus embargaments Qui som Es nostro objectiu ¿Per què aquest servici? Consideracions Manual d'embargaments
web d'ASOCAIRE
Aquesta pàgina ha estat traduïda de Castellà a Mallorquí, gràcies a s'inestimable aportació des Traductor disposat per això per
sa Fundació Jaume III (Sa Fundació) de ses Illes Balears, a qui quedam profundament agraïts.
Pregam disculpin ets errors en què hàgim pogut incórrer en s'ús d'aquesta eina, des quals, Sa Fundació és absolutament estranya.
Text actualisat es 5 de febrer de 2021
Menú
Menú
web d'ASOCAIRE
Aquesta pàgina ha estat traduïda de Castellà a Mallorquí, gràcies a s'inestimable aportació des Traductor disposat per això per
sa Fundació Jaume III (Sa Fundació) de ses Illes Balears, a qui quedam profundament agraïts.
Pregam disculpin ets errors en què hàgim pogut incórrer en s'ús d'aquesta eina, des quals, Sa Fundació és absolutament estranya.
Text actualisat es 5 de febrer de 2021

Formulari de contacte

És obligatori que empleni, almanco, es camps marcats amb '*' i ressaltats en negreta.

Ses dades personals recollits seran incorporats i tractats per ASOCAIRE, per poder mantenir relació amb s'usuari, i atendre ses seves possibles suggerències o reclamacions.
No podran esser cedits a tercers, en cap supòsit.
S'interessat podrà revocar, en qualsevol moment, sa seva autorisació per s'utilisació i tractament de ses seves dades, davant ASOCAIRE, en compliment de s'article 5 de sa Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal.

I, per qualsevol qüestió, pot contactar directament amb noltros a sa direcció
jasanz@asocaire.org.es
PHP Fatal error: Internal zval's can't be arrays, objects or resources in Unknown on line 0