web d'ASOCAIRE
Calculi es seus embargaments Qui som Es nostro objectiu Consideracions Manual d'embargaments Contacte
web d'ASOCAIRE
Aquesta pàgina ha estat traduïda de Castellà a Mallorquí, gràcies a s'inestimable aportació des Traductor disposat per això per
sa Fundació Jaume III (Sa Fundació) de ses Illes Balears, a qui quedam profundament agraïts.
Pregam disculpin ets errors en què hàgim pogut incórrer en s'ús d'aquesta eina, des quals, Sa Fundació és absolutament estranya.
Text actualisat es 16 de febrer de 2024
Menú
Menú
web d'ASOCAIRE
Aquesta pàgina ha estat traduïda de Castellà a Mallorquí, gràcies a s'inestimable aportació des Traductor disposat per això per
sa Fundació Jaume III (Sa Fundació) de ses Illes Balears, a qui quedam profundament agraïts.
Pregam disculpin ets errors en què hàgim pogut incórrer en s'ús d'aquesta eina, des quals, Sa Fundació és absolutament estranya.
Text actualisat es 16 de febrer de 2024
SELECCIONI SA LLENGUA DESITJADA:
Castellano - Català - Euskara - Galego - Valencià - Mallorquí - Asturianu - Occitan - Aranés

Oportunitat i motivació


S'experiència viscuda pes promotor de s'idea (i, per sa seva part, de sa nostra Associació), qui en es darrers anys ha sofrit diversos embargaments sobre es seu salari, conseguint en tots es casos, i després d'interposar es corresponents recursos, fer triumfar ses seves tesis.
Això ha suposat que tals embargaments hagin hagut d'esser anul·lats i devueltas las cantidades indebidamente embargadas.

Sa reiteració en aquestes accions mos ha deixat sa constància que existeixen greus errors d'interpretació en aplicar lo que estableix sa Llei per limitar ets embargaments sobre prestacions salarials. Per això, hem decidit utilisar aquest medi per posar a disposició pública i amb caràcter totalment gratuït ses nostres experiències en aquest àmbit, amb s'ànim i a sa seguretat que això servirà atura manllevar una important ajuda a ses persones que se vegin immerses involuntàriament en aquesta ingrata situació.

És molt important recalcar que, per protegir es seus ingressos, sa llei estableix certes limitacions, assegurant-li ES SEU DRET A PERCEBRE UNA QUANTITAT MÍNIMA inviolable, estenent tal protecció, des de sa seva nòmina fins an es depòsit de sa mateixa en es seu compte corrent bancari.

I NOLTROS VOLEM AJUDAR-LI A SALVAGUARDAR AQUEST DRET.