Web d'ASOCAIRE
Calcule els seus embargaments Qui som ¿Per que este servici? Consideracions Manual d'embargaments Contacte
web d'ASOCAIRE
Hem utilitzat un sistema automàtic per a traduir aquesta pàgina. Per això, és possible que continga imprecisions o errors gramaticals.
Preguem les seues disculpes. El nostre objectiu és que aquest text li resulte llegible i útil. Moltes gràcies.
Text actualitzat el 16 de febrer de 2024
Menu
Menu
web d'ASOCAIRE
Hem utilitzat un sistema automàtic per a traduir aquesta pàgina. Per això, és possible que continga imprecisions o errors gramaticals.
Preguem les seues disculpes. El nostre objectiu és que aquest text li resulte llegible i útil. Moltes gràcies.
Text actualitzat el 16 de febrer de 2024
SELECCIONE LA LLENGUA DESIJADA:
Castellano - Català - Euskara - Galego - Valencià - Mallorquí - Asturianu - Occitan - >Aranés

El nostre objectiu


Recuperar embargaments de salaris


Nostra MISSIO, com experimentats en la lluita per a alçar embargaments de salaris, eixecutats indegudament sobre la seua Nomina, o sobre la seua Conte Corrent bancaria, volem posar tal experiencia a disposicio d'aquelles persones que se troben patint estos atropellaments.

Per a aixo, mos marquem com OBJECTIU l'AUSPICIAR i promoure el desenroll d'una pagina web, per mig de la qual poder prestar ajuda a qualsevol persona, facilitant un diagnostic certer que li permeta formar-se criteri per a lluitar i conseguir la recuperacio de les cantitats que estiguen embargant les seues percepcions salarials (nomines, pensions u atre tipo d'HABERES) i ho facen superant els MÁRGENES protectors que per ad ells marca la llei.

La definicio de nostra activitat, l'hem sintetisat baix el següent LEMA:

NO VOLEM LLIMITAR-MOS A GESTIONAR EL SEU PROBLEMA. ANEM A TREBALLAR PER A RESOLVERLO.
I TOT AIXO EN CARACTER ABSOLUTAMENT GRATUÏT.

Nostre servici està sustentat per la PLATAFORMA AYG, soportada pels tres fonaments següents, els quals contribuixen, ademes, a modelar la seua denominacio:
**PERSONALIDAD JURÍDICA** La que li aporta nostre mentor ASOCAIRE - Associacio Independent per a Recuperar Embargaments de Salaris.
**CAPACIDAD OPERATIVA** Que li presta nostra pagina web ysinembargo.org, a través de la qual li brindem acces a este servici.
**EFECTIVIDAD** Esta idea ha servit de de base per a dissenyar el Proyecte GdeDosS (RETROACRÓNIMO de "GESTIO per a la RECUPERACIO de EMBARGAMENTS de SOUS i SALARIS") en el que se desenrollen les HIPÓTESIS i calculs necessaris per a aplegar al diagnostic final.

Nostre servici està obert a qualsevol persona, pero volem posar especial ÉNFASIS en el soport als jubilats i parats pel fet de tractar-se de dos colectius que han de considerar-se socialment com mes sensibles, indefensos i en precari i, per tant, susceptibles de convertir-se en els principals usuaris d'esta ferramenta.
I tambe per la circumstancia de que nostra experiencia se centra principalment en haver conseguit la anulacio d'embargaments eixecutats sobre pensions i prestacions del desocupacio.
Encara que aixo, en ser important, no supon que deixem de prestar atencio a ningun atre usuari que se trobe en atres circumstancies.
Li volem anticipar nostre agraïment per la seua participacio.
En ella, ademes de beneficiar-se VD., està potenciant nostra capacitat per a ajudar a atres persones.