Web d'ASOCAIRE
Calcule els seus embargaments Nostra Missio ¿Per que este servici? Consideracions Manual d'embargaments Contacte
web d'ASOCAIRE
Hem utilitzat un sistema automàtic per a traduir aquesta pàgina. Per això, és possible que continga imprecisions o errors gramaticals.
Preguem les seues disculpes. El nostre objectiu és que aquest text li resulte llegible i útil. Moltes gràcies.
Text actualitzat el 16 de febrer de 2024
Menu
Menu
web d'ASOCAIRE
Hem utilitzat un sistema automàtic per a traduir aquesta pàgina. Per això, és possible que continga imprecisions o errors gramaticals.
Preguem les seues disculpes. El nostre objectiu és que aquest text li resulte llegible i útil. Moltes gràcies.
Text actualitzat el 16 de febrer de 2024

SELECCIONE LA LLENGUA DESIJADA:
Castellano - Català - Euskara - Galego - Valencià - Mallorquí - Asturianu - Occitan - Aranés

Qui som

Estem inscrits en el Registre Nacional d'Associacions del Ministeri de l'Interior, baix la denominacio ASOCAIRE - ASSOCIACIO INDEPENDENT PER A RECUPERAR EMBARGAMENTS DE SALARIS i en el numero 605943 en dit Registre.
L'AEAT, en data 26 de giner de 2015, RESOLVIÓ concedir-mos el RECONEIXIMENT D'ENTITAT DE CARACTER SOCIAL.

Som una Associacio ALTRUISTA i Independent, constituida expressament per a ajudar-li a reclamar els embargaments indeguts que puga estar soportant sobre les seues percepcions salarials; conseguir l'anulacio dels que siguen improcedents, i aplegar, INCLUSIVE, a recuperar les cantitats que li hagen segut retingudes en exces.

Nostra identificacio ASOCAIRE fon elegida pel significat que dit terme te fent referencia genericament a la defensa, proteccio, resguart o abric que se rep d'algu o d'alguna cosa, ya que eixe es el sentit que volem donar a nostra activitat; eixa es l'actitut que anem a adoptar, i perseguim que aixina mos identifiquen nostres usuaris.


ASOCAIRE es el retroacronim obtingut al combinar les lletres inicials de nostra denominacio, intercalant la A de ALTRUISTA, per ser esta una de nostres caracteristiques que desigem remarcar .
Intentem posar a la seua disposicio una ferramenta que li permeta verificar si els embargaments que estiguen aplicant sobre les seues percepcions salarials complixen lo que la llei determina per ad ells, i voste no està soportant retencions per damunt del llimit permes.

NO VOLEM LLIMITAR-MOS A DONAR-LI L'ENUNCIAT DEL PROBLEMA, SINO QUE PERSEGUIM APORTAR-LI LA SEUA SOLUCIO.
En aixo, desigem significar que NO anem a dir-li com fer els calculs, sino que ELS ANEM A REALISAR PER VD., facilitant-li aixina un diagnostic certer.
I li aportarém l'EXPERIENCIA que hem acumulat, oferint-li nostre ASSESSORAMENT, si voste lo considera necessari.

TANT SI L'EMBARGAMENT S'HO EIXECUTEN SOBRE LA SEUA NOMINA O EN EL SEU CONTE CORRENT,
ACODIXCA A MOSATROS PER A OBTINDRE EL DIAGNOSTIC QUE LI AJUDE A PORTAR A VETA LA SEUA RECLAMACIO.