Web d'ASOCAIRE
Calcule els seus embargaments Qui som Nostra Missio ¿Per que este servici? Manual d'embargaments Contacte
web d'ASOCAIRE
Hem utilitzat un sistema automàtic per a traduir aquesta pàgina. Per això, és possible que continga imprecisions o errors gramaticals.
Preguem les seues disculpes. El nostre objectiu és que aquest text li resulte llegible i útil. Moltes gràcies.
Text actualitzat el 16 de febrer de 2024
Menu
Menu
web d'ASOCAIRE
Hem utilitzat un sistema automàtic per a traduir aquesta pàgina. Per això, és possible que continga imprecisions o errors gramaticals.
Preguem les seues disculpes. El nostre objectiu és que aquest text li resulte llegible i útil. Moltes gràcies.
Text actualitzat el 16 de febrer de 2024

SELECCIONE LA LLENGUA DESIJADA:
Castellano - Català - Euskara - Galego - Valencià - Mallorquí - Asturianu - Occitan - Aranés

Aspectes a considerar


L'aplicar lo que determina la Llei, i fer-ho en un escenari tan ample i en tanta varietat de particularitats, com es el de les percepcions salarials, pot (i de tire ho es) resultar una activitat molt complexa, ya que supon el tindre en conte, i simultaneament, diverses circumstancies, lo que obliga a desenrollar calculs certament faeners.

Ademes, han de considerar-se una serie de caracteristiques complementaries a la propia i simple activitat del mer calcul matematic, pero que influixen directament en el seu plantejament, i poden presentar-se tant individual com colectivament, com son:

  • El fet de que les Pagues Extraordinaries s'abonen prorratejades en el salari mensual.
  • Si l'embargament obedix a eixecucio de sentencia per pagament de Pensio d'Aliments..
  • La circumstancia de que el/la CÓ ge perceba RETRIBUCIÓN salarial, unida al fet de que se troben baix el regim de bes ganancials u atre distint.
  • El que l'embargament estiga provocat pel pagament d'un deute hipotecari..
  • La peculiaritat de tractar-se d'un segon o successiu embargament..
  • etcetera.

Tot aixo fa que la tasca de diagnosticar la correcta aplicacio d'un embargament se torne certament faenera per a una persona llega o en ESCASA o nula experiencia, tant en qüestions matematiques com en aspectes llegals. Dificultat que s'engrandix si, ademes, no te certa capacitat per a polemisar, o decantament a aixo.

Per aixo, en esta pagina contemplem tots estos aspectes, per a donar-li un servici realment integral, a la volta que li lliberem de la complicada tasca de portar a veta els calculs, sent este nostre sagell diferenciador, ya que en ninguna atra pagina que trobe en Internet se consideren conjuntament tots els aspectes citats, per lo que el servici que li poden oferir no es integral, lo que supon que, a la volta que no li llibera de tindre que plantejar-se les hipotesis ni d'efectuar els calculs, se pot aventurar que tampoc li suministra un diagnostic certer ni un assessorament eficaç.