ASOCAIRE web
Calcule seus embargos O noso obxectivo Por que este servizo? Consideracións Manual de embargos Contacto
ASOCAIRE web
Páxina traducida ao galego coa colaboración desinteresada da
Plataforma A Mesa pola Normalización Lingüística (www.amesa.gal).
Atopará a súa ligazón no noso apartado "CONTACTO"
Texto actualizado o 16 de febreiro de 2024
Menú
Menú
ASOCAIRE web
Páxina traducida ao galego coa colaboración desinteresada da
Plataforma A Mesa pola Normalización Lingüística (www.amesa.gal).
Atopará a súa ligazón no noso apartado "CONTACTO"
Texto actualizado o 16 de febreiro de 2024

SELECCIONE A LINGUA DESEXADA:
Castellano - Català - Euskara - Galego - Valencià - Mallorquí - Asturianu - Occitan - Aranés

Quen somos

Estamos inscritos no Rexistro Nacional de Asociacións do Ministerio do Interior, baixo a denominación ASOCAIRE - ASOCIACIÓN INDEPENDENTE PARA RECUPERAR EMBARGOS DE SALARIOS e co número 605943 no devandito Rexistro.
A AEAT, con data 26 de xaneiro de 2015, resolveu concedernos o RECOÑECEMENTO DE ENTIDADE DE CARÁCTER SOCIAL.

Somos unha Asociación Altruísta e Independente, constituída expresamente para axudarlle a reclamar os embargos indebidos que poida estar a soportar sobre as súas percepcións salariais; conseguir a anulación dos que sexan improcedentes, e chegar, inclusive, a recuperar as cantidades que lle foran retidas en exceso.

A nosa identificación ASOCAIRE foi elixida polo significado que devandito termo ten facendo referencia xenericamente á defensa, protección, resgardo ou abrigo que se recibe de alguén ou de algo, xa que ese é o sentido que queremos dar á nosa actividade; esa é a actitude que imos adoptar, e perseguimos que así nos identifiquen os nosos usuarios.


ASOCAIRE é o retroacrónimo obtido ao combinar as letras iniciais da nosa denominación, intercalando o A de ALTRUÍSTA, por ser esta unha das nosas características que desexamos remarcar.
Tentamos pór á súa disposición unha ferramenta que lle permita verificar se os embargos que estean a aplicar sobre as súas percepcións salariais cumpren o que a lei determina para eles, e Vde. non está a soportar retencións por encima do límite permitido.

NON QUEREMOS LIMITARNOS A DARLLE O ENUNCIADO DO PROBLEMA, SENÓN QUE PERSEGUIMOS ACHEGARLLE A súa SOLUCIÓN.
Con iso, desexamos significar que NON imos dicirlle como facer os cálculos, senón que Os IMOS REALIZAR POR VDE., facilitándolle así un diagnóstico certeiro.
E achegarémoslle a EXPERIENCIA que acumulamos, ofrecéndolle o noso ASESORAMENTO, se Vde. o considera necesario.

TANTO SE O EMBARGO LLO EXECUTAN SOBRE A súa NÓMINA Ou NA súa CONTA CORRENTE,
ACUDA A NÓS PARA OBTER O DIAGNÓSTICO QUE LLE AXUDE A LEVAR A CABO A súa RECLAMACIÓN.