Web d'ASOCAIRE
ASOCAIRE
Es obligatori que complimente, al menys, els camps marcats en '*' i resaltats en negreta.


2018
2019
2020
2021-1
2021-2
2022
2023
2024

SENYES SOBRE LES SEUES PERCEPCIONS
Si
No
SENYES SOBRE ELS SEUS EMBARGAMENTS
Si
No
Si
No
Un
Mes

ATRES CIRCUMSTANCIES PERSONALS
Si
No
Si
No
0
1
2
3
4
mes

DADES ESTADÍSTIQUES I CONTROL DE SPAM