ASOCAIRE web
ASOCAIRE
É obrigatorio que cumprimente, polo menos, os campos marcados con '*' e resaltados en negra.


2018
2019
2020
2021-1
2021-2
2022
2023
2024

DATOS SOBRE As súas PERCEPCIÓNS
Si
Non
DATOS SOBRE Os seus EMBARGOS
Si
Non
Si
Non
Un
Máis

OUTRAS CIRCUNSTANCIAS PERSOAIS
Se
Non
Se
Non
0
1
2
3
4
máis

DATOS ESTATÍSTICOS E CONTROL DE SPAM